Usluge

PTR "PROTEKT" ima višegodišnje iskustvo
u pružanju sledećih usluga:


  • Prva ugradnja za priključne mašine FPM "Agromehanika" Boljevac
  • Izrada delova od gume po Vašem nacrtu ili uzorku
српски